Monthly Archives:

December 2015


Christmas Night 24/12/2015

Christmas Night 24/12/2015

Đêm Giáng sinh 24/12/2015, nhà hàng Sứ Bia phục vụ chương trình nghệ thuật đặc sắc bắt đầu từ 18g30 với:
– Hề bóng

Read more